Spring til indhold

Danida Business

Ambassadens Danida Business Programmer har til formål er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse i Mozambique ved at inddrage danske virksomheder i bistandsarbejdet.

Maskinarbejder

Assistance til partnerskaber og finansiering

Danmark har en lang og god tradition for at inddrage dansk erhvervsliv i sam-arbejdet med udviklingslandene. Økonomisk vækst og beskæftigelse er en forud-sætning for fattigdomsbekæmpelse. Derfor støtter Danida udviklingen af den private sektor i udviklingslandene. Danske virksomheder spiller en vigtig rolle som leveran-dører, som partnere og som investorer. Ambassaden har arbejdet med at inddrage danske virksomhed i bistandsarbejdet siden 2000.

Ambassadens Danida Business Programmer tilbyder assistance og økonomisk støtte til etablering af langsigtede bæredygtige partnerskaber mellem danske og mozambi-kanske virksomheder, som direkte bidrager til fattigdomsbekæmpelse i Mozambique.

Ambassadens to Danida Business Programmer: Danida Business partnerships (DBP) og Danida Business Finance (DBF) erstatter de forhenværende Business-to-Business Program (B2B), Program for Innovative Partnerskaber (IPD) samt Blandede Kreditter.

Du kan læse mere om de to programmer ved at følge menuen til venstre.

""

Kontakt ambassadens bistandsafdeling
Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk    

 

 

Besøg Danida Business

Mozambique Business

Development Profile

Besøg også IFU og Go Global