Spring til indhold

Danida Business Partnerships (DBP)

Ambassaden arbejder for bekæmpelse af fattigdom i Mozambique med Danida Business Partnerships (DBP).  

c
Mescla Design & Vavasati Projekt i Xai Xai. Produktion af designertæpper og puder.

Støtte til partnerskaber

DBP har erstattet B2B (Business to Business) programmet som en del af Danidas strategi for Vækst og Beskæftigelse.

Danida Business Partnerships deler Mozambiques målsætning om at skabe flere arbejdspladser gennem bæredygtig udvikling. DBP er en integreret del af Danmarks udviklingsbistand og skal derfor bidrage til fattigdomsbekæmpelse. 

DBP kan støtte et samarbejde mellem virksomheder så der sker en overførsel af viden og teknologi fra Danmark til Mozambique. Det er en forudsætning for støtte under DBP, at samarbejdet bidraget til øget indtjening for på den måde at skabe gode bæredygtige arbejdspladser. Samarbejdet skal bidrage til at skabe værdi for virksomhederne og samfundet som helhed. 

DBP støtter kun partnerskaber, der har gennemslagskraft og effekt på udviklingen i partnerlande og som ikke ville have kunnet lade sig gøre uden hjælp og støtte fra Danida. Begrebet “additionalitet” er centralt for DBP. ”Additionalitet” betyder i denne sammenhæng, at det af Danida støttede partnerskab skal levere højere udviklings-afkast, end hvad man ville forvente at se i et tilsvarende partnerskab uden DBP støtte. Udviklingsafkastet måles først og fremmest i bæredygtige produktive arbejds-pladser, men også i forhold som arbejdsmiljø og påvirkning af det eksterne miljø. Projekter som desuden bidrager til resultater på følgende områder vil blive priori-teret: kvinders beskæftigelse, afhjælpning af strategiske flaskehalse for øget værdi-skabelse og bedre fødevaresikkerhed. Grundlæggende er det således en forudsæt-ning for støtte, at partnerne stræber efter at gøre en udviklingsmæssig forskel i over-ensstemmelse med Danidas prioriteter for Vækst og Beskæftigelse.

På nuværende tidspunkt er der DBP/B2B partnerskaber i Maputo, Beira, Chimoio, In-hambane, Nampula, Niassa og Tete. Under menupunktet DBP Projekter kan du finde en oversigt over eksisterende Partnerskaber i Mozambique og læse case stories. 

Der findes mere information om mulighederne på Danidas DBP hjemmeside

""

Kontakt ambassadens bistandsafdeling
Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk    

 

 

Besøg Danida Business Partnerships

Besøg også IFU og Go Global