Spring til indhold

Agriculture

Paradis Is and Evrest & Gouda Gold

UHT Plant: cheese production and processing

 

DanMoz producerer mejeriprodukterne mælk, yoghurt og ost. Virksomheden er et joint venture mellem virksomhederne Evrets og Gouda Gold, som er i B2B partnerskab med danske Paradis is. På længere sigt vil produktionen også bestå af lang-tidsholdbar mælk, juice og yoghurt i forskellige smags varianter. DanMoz følger de internationale standarder såsom HACCP indenfor fødevaresikkerhed og ISO 22 000.

Derudover fokuserer projektet på udvikling i lokalområdet og fattigdoms-bekæmpelse ved at tilbyde træning til små mejeriproducenter, så de kan styrke deres forretning og skabe flere arbejdspladser. Målet er at skabe 6000 nye ar-bejdspladser.

At forbedre miljøet er også et fokuspunkt, og det bliver gjort ved at bruge økologisk gødning, træ og græs plante programmer samt brand kontrol. Dan-Mozs produkter vil i fremtiden blive produceret ved at bruge grøn energi, og der vil blive installeret Biogas på fabrikken. Snart vil DanMoz også modtage mærk-ningen ISO 14 001. Et andet mål er også at tænke på dyrevelfærden ved at skabe adgang til økologiske mejeriprodukter.

For at sikre en høj kvalitet sender DanMoz syv mozambikanere til træning i Dan-mark. Virksomheden vil reducere importen og øge eksporten i landet gennem udvikling af mejerisektoren i Mozambique.     

Læs mere om Paradis is og Gouda Gold på deres hjemmesider. Se i denne video, hvordan Gouda Gold osten bliver lavet.

Se også udsendelsen fra BBC Africa Business Report om projektet: “Paradis Is and Evrest & Gouda Gold”.

Klik  her.

""

Kontakt ambassadens bistandsafdeling
Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk