Spring til indhold

Danida Business Finance (DBF)

Ambassaden arbejder for bekæmpelse af fattigdommen i Mozambique med Danida Business Finance (DBF).

Mixed Credit projekt

Hjælp til finansiering

For at styrke samarbejdet mellem Mozambique og Danmark subsidier DANIDA igen-nem DBF rentebetalingerne på eksportkreditter med garanti fra Eksport Kredit Fonden, EKF. Det er hovedsageligt større investeringer og leverancer af kapitaludstyr og relaterede tjenester, som finansieres på denne måde.

DBF afløser det tidligere Mixed Credit program. DBF skaber adgang til længerevar-ende finansiering af investeringer, men også private industriprojekter, der har poten-tiale for at skabe arbejdspladser, og som ikke kan finansieres på normale markeds-vilkår. DBF muliggør investeringer, der forbedrer fundamentet og rammerne for økonomisk udvikling. De fleste projekter omhandler transport, energi, vandforsyning og kloaksystemer. I alle sektorer er hensyn til klimaet og ren teknologi en top-prioritet.   

En typisk eksportkredit, eller lån til finansiering af en dansk leverance eller investering, har en løbetid på 10 år og ydes i USD eller EUR. Tilbagebetalingen starter normalt 6 måneder efter 'commissioning'. Køber/låntager tilbagebetaler lånet i lige store halvårlige rater. DBF støtten består af tre elementer:    

  1. Betaling af præmien for eksportkreditgarantien og andre relaterede finan-sielle omkostninger
  2. Hel eller delvis betaling af renterne under eksportkreditten
  3. Eventuelt kontanttilskud til at nedbringe hovedstolen på lånet såfremt præmiebetalingen og rentetilskuddet ikke tilsammen opfylder mindste-kravene til omfanget af subsidier som OECD kræver for subsidiering af eksportkreditter til udviklingslande.

Der findes mere information om mulighederne på Danidas BDF hjemmeside.

""

Kontakt ambassadens bistandsafdeling
Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk    

 

 

Besøg Danida Business Finance på um.dk

Besøg også IFU og Go Global