Spring til indhold

Danida Fellowship

Danida Fellowship er et Danida-program under Udenrigsministeriet, der bid-rager til en bæredygtig udvikling gennem træning og kapacitetsopbygning af lokale partnere.

Træning

Danida Fellowship Centre

Danida Fellowship i Mozambique er en integreret del af Danidas program for kapaci-tetetsopbygning af partnerinstitutioner/-organisationer i den offentlige sektor og partnere i ambassadens privatsektorgram. Civilsamfundsorganisation, der modtager Danida-støtte, kan også søge om deltagelse i kurser.

DFC's hjemmeside findes informationer om kurser og vilkår for deltagelse.

For at kunne ansøge om fellowshipkursus skal ansøgningsskema (som kan down-loades fra ovenstående hjemmeside) om deltagelse indsendes til ambassaden 3 måneder før kursets start med godkendelse fra ansøgers leder. Ansøgningen evalueres derefter af ambassaden for evt. videreanbefaling til Danida Fellowship Center i Danmark.

Kurserne i Danmark er på engelsk, så gode engelsk kundskaber er del af evalu-eringen.

""

Kontakt ambassadens bistandsafdeling
Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk    

 

 

Besøg Danida Fellowship Centre

DFC
Hostrupsvej 22
DK-1950 Frederiksberg
Denmark
E-mail: research@dfcentre.dk