Spring til indhold

Budgetstøtte 2011-2014

Danmark har ydet budgetstøtte til Mozambique i mere end 10 år.

Præsentation

Budgetstøttens formål

Det overordnede mål for budgetstøtten er at støtte regeringens bestræbelser på at reducere fattigdommen i alle dens dimensioner. Budgetstøtten medvirker til at virke-liggøre mål for fattigdomsbekæmpelse i Mozambique ved at yde finansiering gennem statskassen til den offentlige sektor og dermed støtte bestræbelserne på at øge sta-tens indtægter.

Budgetstøttens effekt

Budgetstøtten bliver ydet på en sådan måde, at den fortsætter den positive udvikling af partnerskabet med Mozambiques regering. Støtten er baseret på en åben og ærlig dialog om indholdet og implementering af Mozambiques strategi for fattigdomsreduk-tion.

Det tilstræbes at budgetstøtten har følgende effekter:

  • Forbedrer bistandseffektiviteten og øger ejerskab af udviklingsprocessen
  • Reducerer transaktionsomkostninger
  • Øger gennemsigtigheden og ansvarligheden i de offentlige udgifter og for-udsigelighed i bistandsstrømme
  • Øger effektiviteten af staten og dens offentlige forvaltning
  • Styrker overvågning og evaluering
  • Styrker regeringens ansvarlighed overfor nationalforsamlingen og Mozam-biques borgere

Ud over budgetstøtte er midler afsat til at fortsætte udviklingen af regeringens of-fentlige økonomiforvaltning, herunder forøgelse af skatteindtægterne i landet. Dette omfatter støtte til lønstyring og udvikling af mere effektiv skatteopkrævning. Endelig ydes der støtte til udredningsarbejde gennem Ministeriet for Planlægning og Udvik-ling med henblik på fortsat leverance af kvalitets policy analyser, evalueringer, fattig-domsundersøgelser, og andre typer af undersøgelser til gavn for beslutningstagere, samarbejdspartnere og samfundet som en helhed.

Kontakt Ambassadens bistandsafdeling

Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk

Besøg Danidas hjemmeside