Spring til indhold

Sundhed, HIV/AIDS og ernæring i Mozambique

Over halvdelen af befolkningen i Mozambique lever i fattigdom, og kun 30-36 procent har adgang til sundhedspleje indenfor en halv times gang.
Den gennemsnitlige levealder er ca. 50 år, og 11 procent af befolkningen er smittet med HIV/AIDS.
Mozambique ligger i bunden af listen over menneskelig udvikling, ”Human Development Index”, som nr. 165 ud af 169 lande.

Syg mor og barn

Selvom dette kan se trist ud, viser tendensen alligevel, at det går fremad. Dette sker ikke mindst ved at fokusere på de underliggende faktorer, som bidrager til bedre sundhed. Dette er bl.a. forbedring af kvinders adgang til sundhedsydelserne, især i forbindelse med graviditet og fødsel, bekæmpelse af underernæring, specielt hos børn under 2 år, og forebyggelse og behandling af HIV/AIDS, specielt for udsatte grupper. Dette er alle områder, hvor Mozambique har meget at vinde.


I alt er 44 procent af børn under 5 år kronisk underernærede, hvilket er den højeste rate i Afrika syd for Sahara, svarende til 1.7 millioner børn. Kronisk underernæring opstår når et barn ikke får tilstrækkelig ernæring indtil 2-års alderen, hvormed barnets krop og specielt hjernen ikke får mulighed for at udvikle sig fuldt ud. Dette er en stor hindring i den kognitive udvikling og indlæringsevne hos børn og er estimeret til at forkorte livsindkomsten med ca. 10 procent, hvilket resulterer i en reduktion på 2-3 procent af bruttonational-produktet. Den dårlige ernæringstilstand hos kvinder i den fødedygtige alder ses ved at mere end 50 procent af dem lider af anæmi og 16 procent føder børn med lav fødselsvægt.


Det er estimeret, at 1.4 millioner mozambiquere er smittede med AIDS, hvilket har efterladt 510.000 børn forældreløse. På nuværende tidspunkt modtager 250.000 mennesker livsforlængende, antiretroviral medicin, men dette dækker kun 38 procent af de trængende og koster 56 procent af sundhedsbudgettet.


Den danske Ambassade er i gang med implementeringen af den femte fase af Danmarks femårige støtte til sundhed og HIV/AIDS. Vores daglige arbejde er baseret på erfaringer og resultater opnået i de tidligere faser og bygger især på Danmarks mangeårige erfaring med arbejdet inden for denne sektor. Danmark har været foregangsland indenfor innovation og bidraget væsentligt til at fremme planlægning og systemopbygning, så som opbygning af finanssystemer samt personaleplanlægning og monitorering.

 

Kontakt Ambassadens bistandsafdeling

Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk

Besøg Danidas hjemmeside