Spring til indhold

Tete - Danidas pilotprovins

Danida har siden 1992 støttet Tete, der er en af landets fattigste provinser.

Tete

Tete provinsen ligger midt i landet og er omgrænset af ikke mindre end 3 nabolande. Provinsen har en befolkning på 2,1 millioner mennesker, og selvom 87 pct. bor i landdistrikterne, sker der en stigende urbanisering. Tete er en af de fattigste og mest udsatte provinser i Mozambique med en høj fødevareusikkerhed; dette – sammen med utilstrækkelig adgang til sundhedsydelser, stigende ulighed og analfabetisme – bevirker at ikke mindre end 48 pct. af børn under 5 år lider af kronisk underernæring. Den estimerede HIV-infektionsraten er 7 pct., hvilket er lavere end det nationale niveau på 11 pct. men stigende på grund af den store immigration fra nabolandene på grund af en hurtigt voksende mine- og tobaksindustri.

Børnedødeligheden og moderdødeligheden ligger på hhv. 107 og 0,98 pr. 1000 levendefødte og er blandt landets højeste. Kun 55 pct. af kvinderne føder på et sundhedscenter sammenlignet med det nationale gennemsnit på 64 pct. Årsagerne er blandt andet: utilstrækkelig kommunikation og transportmuligheder til og fra sundhedscentrene, kønsbestemt ulighed, så som til at tage beslutning om hvornår og hvem der har adgang til sundhedsydelser samt et utilstrækkeligt antal af sundhedscentre der kan lave kejsersnit. Dette er forværret af mangel på kvalificeret personale.

Danida har arbejdet sammen med provinsadministrationen i Tete siden fredsaftalen i 1992. Indtil 2001 koncentrerede sundhedssektorprogrammerne sig om at opbygge den primære sundhedstjeneste, men siden har man gradvist også fokuseret meget på central støtte til sundhedssektoren. Selvom det meste af Danidas støtte i dag går til nationalt niveau, er der stadig en målrettet indsats i Tete.

Kontakt Ambassadens bistandsafdeling

Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk