Spring til indhold

Komponent 1: Fortalervirksomhed og forskning i erhvervsforhold i Mozambique


Se særligt: Fundo para Ambiente de Negócios (FAN)

De overordnede mål er:

At forbedre kvaliteten og troværdigheden af organisationer, der varetager interesser for den private sektors aktører, herunder også i den uformelle sektor. Dette for at disse bedre kan engagere sig i dialogen med rege-ringen for at forbedre erhvervslivets rammevilkår og arbejdsmiljøet
At øge kapaciteten af udvalgte forskningsinstitutter til at udføre studier med relevans for udviklingen af bedre rammevilkår for den private sektor og arbejdsmarkedet i Mozambique. 

Kontakt Ambassadens bistandsafdeling

Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk