Spring til indhold

Komponent 3: Distriktsveje

 

Formålet med støtten er at lette adgangen til markeder og offentlige services i land-områder. Forbedring og vedligeholdelse af distriktsveje sker gennem arbejdskraftsin-tensive teknologier og skaber samtidig muligheder for håndværkere og små entre-prenørselskaber.

Implementeringspartnerne er Fundo de Estradas, der er fonds bestyrer, og Admini-straçao National de Estradas, der står for den generelle ledelse og koordination.

Kontakt Ambassadens bistandsafdeling

Tlf. + 258 2148 0000
Fax + 258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk