Spring til indhold

Danske organisationer i Mozambique

Danmarks tilstedeværelse i Mozambique strækker sig tilbage til før landets uafhængighed fra Portugal og tæller en række danske organisationer med forskellige projekter i Mozambique. Tilstedeværelse har efterhånden udviklet sig til et bredt og godt samarbejde, der spænder over flere sfærer, fra det politiske system over civilsamfundet til erhvervslivet. I dag er flere danske organisationer, såvel NGO’er og fagforeninger som privatsektororganisationer, engageret i Mozambique.

Forsamlingsfrihed

På disse sider kan du læse om de forskellige danske organisationer, som er repræsenteret i Mozambique.

Af danske NGO’er findes Ibis, Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med ActionAid, Care Danmark, Dansk Røde Kors og Organisationen for Vedvarende Energi (OVE).

Blandt danske fagforeninger er 3F og LO-Ulandssekretariatet repræsenteret. Dansk Industri har også et program i Mozambique til støtte af en søsterorganisation.