Spring til indhold

3F's indsats i det sydlige Afrika

En stærkere fagbevægelse er nødvendig for at skabe et stabilt arbejdsmar-ked og større lighed for derved at udvikle regionen, der er klodens fattigste.

En stærkere fagbevægelse kan løfte det sydlige Afrika

3F støtter fattige arbejdere i en række lande i det sydlige Afrika. Målet er at hjælpe fagbevægelsen til at skabe respekt for arbejdernes faglige rettigheder, mere social lighed og bedre levevilkår for arbejderne. 3F samarbejder derfor med fagforbund i Mozambique, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe.

3F støtter fagforbund, der har medlemmer inden for landbrug, industri og byggeri.

Hver anden er fattig

Over halvdelen af befolkningen i det sydlige Afrika lever i absolut fattigdom. Demo-kratiet er svagt, der er udbredt korruption, høj arbejdsløshed og en voksende ufor-mel sektor.

Mellem 15 og 35 procent af befolkningen er smittet med HIV eller ramt af AIDS, og epidemien breder sig fortsat og hæmmer landenes mulighed for at udvikle sig.

3F har et regionalt kontor i Maputo, Mozambique. Derfra leder 3F’s medarbejdere et større program og yder rådgivning til 3F’s samarbejdspartnere i regionen. Pro-grammet er udelukkende finansieret af DANIDA, dvs. skattekroner, der også er betalt af 3F’s medlemmer.

Netværk på tværs af grænser

3F støtter blandt andet uddannelse af tillidsrepræsentanter, organisering af nye medlemmer, forhandling af kollektive overenskomster, fremme af kvinders deltagelse i fagligt arbejde og fagforeningernes administration og ledelse.

Samtidig samarbejder 3F og fagforeningerne om at danne netværk på tværs af grænserne og samarbejde om ordentlige løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, HIV/ AIDS, ligestilling, arbejdsmarkeds- og handelspolitik.

Arbejderne i det sydlige Afrika mærker på deres egen krop, når nye aftaler i Verdens-handelsorganisationen WTO flytter tusindvis af arbejdspladser til det fjerne Østen. Derfor går flere fagforbund i regionen sammen om at komme med offensive bud på en bedre handelspolitik og kræve faglige rettigheder overholdt og respekt for arbej-dernes livsvilkår.

3F

 

Kontakt 3F

Av. Ahmed Sékou Tourè 2075
Maputo
Telefon: +258 21 301399 eller +258 21 301405
Fax: +258 21 312986
sa3f@sa.3f.dk