Spring til indhold

Ulandssekretariatet LO/FTF Council

At sikre mennesker en anstændig løn, et arbejdsmiljø, der ikke er livstruen-de, og at hjælpe til med at udvikle et arbejdsmarked, der ikke er præget af vilkårlige konflikter, er grundpillerne i Ulandssekretariatets arbejde.

Ulandssekretariatet LO/FTF Council

Ulandssekretariatet er dansk fagbevægelsesudviklings- og bistandsorganisation. Det blev oprettet i 1987 af de to største danske landsorganisationer: LO og FTF. Målsæt-ningerne for Ulandssekretariatets internationale arbejde er:

  • At støtte en demokratisk udvikling indenfor fagbevægelsen i Afrika, Asien, Latinamerika og de arabiske lande;
  • At bidrage til en demokratisk udvikling i de samfund, som de faglige organi-sationer selv fungerer i.

Ulandssekretariatet i Mozambique

Ulandssekretariatet har haft et kontor i Maputo siden 2005, hvorfra programmerne i det sydlige Afrika administreres og monitoreres. Kontoret er bemandet med en inter-national rådgiver, en international programkonsulent, en sagsbehandler, en finansiel rådgiver og en administrativ assistent.

 

I Mozambique har Ulandssekretariatet støttet OTM - CS siden 2002, og fra 2011 som en del af det regionale program "Anstændigt arbejde, integration på arbejdsmarkedet og social dialog i det østlige og sydlige Afrika"Programmet med følgende umiddelbare mål:

  1. På det regionale niveau vil de faglige organisationer i det østlige og sydlige Afrika bidrage til at udvikle og implementere (sub)regionale politikker, der kan styrke beskæftigelsen og anstændigt arbejde;
  2. I de enkelte lande vil de faglige organisationer effektivt støtte deres for-bund i at opbygge kapacitet til at indgå i social dialog, advokere for an-stændigt arbejde og udvikle services til specielt kvinder og unge arbejdere indenfor den uformelle økonomi.

I løbet af de sidste 10 års samarbejde, har OTM-CS øget sin organisatoriske og politiske kapacitet. Et betydelig resultat er, at OTM-CS har udviklet et system for træning af deres tillidsrepræsentanter og repræsentanter. Ulandssekretariatet har endvidere støttet lærer organisationen ONP/SNPM og forbundet for offentligt ansatte, SINAFP, i deres bestræbelse på at blive anerkendt som fagforeninger i den offentlige sektor.

Ulandssekretariatet har desuden for nylig indledt to nye projektsamarbejder med OTM-CS med støtte fra den danske ambassade i Maputo:

Det første projekt er "Støtte til at engagere de mozambikanske fagforeninger i er-hvervsuddannelse (VET)" med følgende umiddelbare mål:

  • At gøre de involverede faglige organisationer (OTM-CS, CONSILMO og udvalgte affilierede forbund) i stand til at deltage effektivt i udviklingen og gennemførelsen af VET-politikker;
  • Uddannelsesbehov, uddannelsesretningslinjer osv. i VET-systemet skal identificeres gennem en bedre dialog mellem fagforeninger og arbejdsgi-verorganisationer.

Det andet projekt er "Forbedring af erhvervsklimaet gennem social dialog i Mozam-bique". Et centralt resultat af dette projekt vil være en styrkelse af OTM-CS's evne til at engagere sig i evidensbaseret og proaktiv dialog med regeringen og arbejdsgiver-organisationer om spørgsmål vedrørende arbejdsmarkedet og relaterede rammebe-tingelser for udvikling af små og mellemstore virksomheder i Mozambique.

For mere information om Ulandssekretariatet og samarbejdet i Mozambique, henvises til vores hjemmeside: www.ulandssekretariatet.dk

Eller kontakt venligst:

Ulandssekretariatet
Avenida Ahmed Sekou Touré 2075
PO.Box: 2580, Maputo

Tel: +258 21 32 75 25

LO/FTF Council

Kontakt LO/FTF Council

Avenida Ahmed Sekou Touré 2075
PO.Box: 2580, Maputo
Tel: +258 21 32 75 25
www.ulandssekretariatet.dk