Spring til indhold

CARE Danmark i Mozambique

CARE Danmark arbejder for at skabe varige resultater gennem hjælp til selvhjælp for fattige mennesker i ulandene, fordi det betaler sig bedst.

 

 

"" 

Det gør CARE

CARE Danmarks program i Mozambique fokuserer på fattigdomsbekæmpelse gennem organisering af lokalsamfund til at sikre deres rettigheder i forhold til lokalregeringer og at arbejde med mere effektive og bæredygtige former for land- og skovbrug. Siden 2009 har CARE Danmark samarbejdet med to partnerorganisationer i Meconta distriktet i Nampula provinsen. AENA (Associação Nacional de Extensão Rural) støtter udbredelsen af forbedrede landbrugs- og skovagerbrugsmetoder gennem marksko-ler og støtte til lokale interessegruppers egne initiativer. ORAM (Associação Rural de Ajuda Mútua) hjælper lokalsamfund med at organisere sig i styrekomiteer og an-vende de lovsikrede 20 % af regeringens indtægter fra tømmerkoncessioner til inves-teringer i lokal udvikling. Det sikres, at kvinder deltager på lige fod i landbrugs- og planlægningsaktiviteter.

Et nyere partnerskab med organisationen Ophavela har fra 2011 tilføjet støtte til oprettelsen af spare-låne-grupper i distrikterne Meconta og Angoche. Spare-låne-grupper er frivillige sammenslutninger primært bestående af kvinder, som skiftes til at låne af deres egen opsparing.

CARE støtter kapacitetsopbygning af de lokale partnere. Erfaringer fra programmet drøftes løbende med lokalregeringen og civilsamfundsorganisationer i provinsens tematiske netværk for naturressourceforvaltning. Indsatsen er et pilotprogram, som i løbet af 2012 vil blive udvidet med nye aktiviteter og partnerskaber – også på natio-nalt niveau.

Geografisk område

I den nordlige del af Inhambane støtter CARE Danmark lokalsamfunds organisering med henblik på deltagelse i de rådgivende komiteer, især om spørgsmål om jord og andre naturressourcer. I Chiurre distriktet i Cabo Delgado-provinsen støtter CARE Danmark hygiejne og forsyning med rent drikkevand i landsbysamfund. Tilgangen er baseret på, at lokalsamfundene først selv sørger for at blive ’afføringsfri’ på uden-dørs arealer. Herefter støtter CARE boring af brønde og opstilling af håndpumper. Endelig støtter CARE Danmark pigers faglige uddannelse på skoler i Vilankulos distriktet i Inhambane-provinsen. Uddannelsen hjælper pigerne med at finde ind-tægtsgivende arbejde og undgå seksuelle overgreb.

CARE i Mozambique

CARE Danmark arbejder for at skabe varige resultater gennem hjælp til selvhjælp for fattige mennesker i ulandene, fordi det betaler sig bedst.

Rettigheder til jord og naturressourcer

CARE Danmarks program i Mozambique fokuserer på fattigdomsbekæmpelse for mennesker, der er afhængige af naturressourcer med særligt fokus på kvindernes situation. Vi støtter en række strategiske partnere i civilsamfundet til at arbejde for, at staten og private virksomheder respekterer og opfylder denne gruppes rettigheder.

Siden 2009 har CARE Danmark haft et samarbejde med to organisationer i Nampula provins. ORAM (Associação Rural de Ajuda Mútua) hjælper lokalsamfund med at opmåle og dokumentere deres jord med henblik på at få registreret deres kollektive brugsret til jorden. Fokus er på de områder, hvor investorer har brug for jord til landbrug, minedrift eller andre projekter og hvor lokale er i fare for at miste deres jord.

AENA (Associação Nacional de Extensão Rural) støtter en række lokale landbrugsgrupper i at udvikle deres landbrug. Erfaringerne anvendes til at styrke den nationale undervisning af landbrugskonsulenter.

Siden 2013 har CARE også samarbejdet med UNAC (União Nacional de Camponesas), som er Mozambiques nationale organisation af bønder. CARE arbejder med at styrke partnerorganisationerne organisatorisk og kapacitetsmæssigt i forhold til at påvirke politiske spørgsmål om jord, landbrug og rettigheder på lokalt og nationalt niveau. UNAC vil med CAREs støtte oprette en lokal afdeling i Nampula, hvor organisationen ikke før har været direkte repræsenteret.

PACT-programmet har således udgangspunkt i Nampula, men støtter også nationale aktiviteter og partnernes lokale aktiviteter i andre provinser.

Klimatilpasning

Lokalsamfund og lokale myndigheder støttes i at planlægge aktiviteter for tilpasning til klimaforandringer. Det lokale arbejde foregår i Angoche i Nampula og erfaringerne deles i netværker på provinsniveau og med nationale aktører på klimaområdet.

Spare-låne-grupper

I samarbejde med organisationen Ophavela støtter CARE oprettelsen af spare-låne-grupper i to distrikter (Meconta og Angoche) i Nampula. Spare-låne-grupper består af 15-25 medlemmer, som sparer op i en fælles kasse, indtil der er nok midler til, at de kan skiftes de til at tage lån. Pengene bruges til vigtige indkøb, investeringer og uforudsete udgifter og opfylder dermed et behov for finansielle serviceydelser i landområder.

Vand, sanitet og hygiejne

I Chiure distrikt i Cabo Delgado støtter CARE Danmark forbedret hygiejne, sanitet og forsyning med rent drikkevand i landsbysamfund. Første skridt er, at lokalsamfundet vedtager regler for at undgå, at folk forretter deres nødtørft på offentlige arealer i landsbyen. Familierne etablerer latriner og håndvaske. Herefter støtter CARE boring af brønde, opsætning af hånddrevne pumper og reparation af nedslidte pumper.

CARE i Mozambique

CARE har som international organisation arbejdet i Mozambique siden 1986 med nødhjælpsforsyninger under krigen og siden med vandforsyning, landbrug, fødevaresikkerhed, demokratisk og decentral deltagelse i beslutninger, kvinders ligestilling, adgang til mikrofinans, hiv/aids med mere.
CARE Danmarks engagement i Mozambique blev indledt i 2003. CARE Danmark er medlem af CARE International og implementerer sine aktiviteter gennem CARE International i Mozambique. CARE Mozambique har hovedkontor i Maputo og projektkontor i Nampula.

Care

Kontakt CARE Danmark

Nørrebrogade 68B
DK-2200 København N
Tlf. +45 35 200 100
http://www.care.dk

Kontakt CARE International i Mozambique

Av. Martires de Mueda No 596
C.P. 4657, Maputo
Tlf. +258 21 492 064