Spring til indhold

Mellemfolkeligt Samvirke

Aktiv deltagelse fremmer demokratiet

Selv om Mozambique efter afslutningen af borgerkrigen i 1992 har oplevet en periode med økonomisk vækst, er landet stadig et af verdens fattigste, og goderne er meget ulige fordelt. Værst står det til for kvinder og unge i landområderne, der lever i ekstrem fattigdom uden offentlig service.

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) arbejder for at forbedre levevilkårene for fattige og marginaliserede ved udvikle det lokale demokrati. Det sker gennem at styrke civilsamfundets evne til at deltage aktivt i demokratiet, så de kan overvåge og påvirke de lokale myndigheder på distriktsniveau. MS arbejder for at støtte civilsam-fundsorganisationer med den nødvendige viden og redskaber, så de kan omsætte information til handling. MS indgår i partnerskaber med organisationer, der kan styr-ke den enkelte borgers indflydelse og er i stand til at nå de fattige grupper, også i fjerntliggende områder.

Sådan arbejder vi

MS arbejder for at:

  • Forbedre dialogen mellem lokale organisationer og grupper og de lokale myndigheder;
  • Overvåge myndigheders lokale initiativer for at bekæmpe fattigdom;
  • Inkludere de fattiges behov i lokalplaner og budgetter;
  • Overvåge distrikternes årsregnskaber.

Vi støtter også

Antikorruptionsarbejde

Korruption rammer især de fattige, fordi det udhuler offentlig service inden for f.eks. undervisning og sundhed. MS støtter organisationer og netværk, der bekæmper korruption. Det sker ved at arbejde for åbenhed og adgang til information, ved at overvåge budgetter for f.eks. uddannelse og sundhed og med oplysningskampagner.

Demokratiundervisning

For MS er demokrati en livsform, der starter i hjemmet og i skolerne. MS arbejder for at sæt

Mellemfolkeligt Samvirke

Kontakt Mellemfolkeligt Samvirke

MS Mozambique
Rua Comandante João Belo 208
Maputo, Mozambique
Post: Caixa Postal 1409
Tel.: +258 2131 4342/5 or 

        +258 2131 4604/5
Fax: +258 2131 4346
msmoz@ms.org.mz

http://www.ms.dk