Spring til indhold

Internationale relationer

Verdenskort

Den udenrigspolitiske situation

I tiden efter uafhængigheden allierede Mozambique sig med østblokken. Fra slutnin-gen af 1980’erne fandt der en gradvis åbning sted mod Vest. Efter borgerkrigens afslutning, og afslutningen på den kolde krig, påbegyndtes en hurtig og positiv udvikling af relationerne til Europa og USA. Siden 1994 har Mozambique spillet en stadigt mere aktiv regional rolle og har søgt at skabe forståelse for og tilslutning til, at kontinentets fredsinitiativer fremmes bedst gennem dialog, hvor Mozambique har brugt egne erfaringer som eksempel. Mozambique blev i 1995 optaget i Common-wealth og har siden AU formandskabet i 2003 været mægler i konflikterne i DR Con-go, Angola og med mindre succes Zimbabwe.

I dag er udenrigspolitikken i overvejende grad fokuseret mod Sydafrika og de øvrige medlemmer af Southern African Development Community (SADC), samt – om end i mindre udstrækning – de vestlige donorlande og af historiske og handelsmæssige årsager Portugal. Over de seneste år har Kina som samhandelspartner og donor haft en hurtigt voksende betydning for landets udvikling.

Efter regeringsskiftet i 2005 valgte præsident Guebuza at prioritere løsningen af hjemlige udviklingsproblemer højere end den hidtil førte regionalpolitiske indsats. Krisen i Zimbabwe påvirker Mozambiques udvikling negativt. Guebuza har da også diskret distanceret sig fra Robert Mugabe i forhold til den tidligere regering, der indtog en imødekommende og sekunderende holdning. I lighed med andre SADC-lande, tøver dog også Mozambique med offentligt at stille sig kritisk over for præsi-dent Mugabe. Mozambique er aktiv medspiller i indsatsen mod international terror-isme.

Danidaprojekt

Dansk bistandssamarbejde

Mozambique fik status af programsamarbejdsland i 1994. Det nuværende landepro-gram (2010-2014) består af fire søjler med nogenlunde samme finansielle vægt på budgetstøtte (og god regeringsførelse), privat sektor (inkl. landbrug), miljø (inkl. klimaforandringer) og sundhed, herunder HIV/AIDS. Den samlede bistandsramme for årene 2010-2014 er omkring 2 milliarder kroner. Derudover er der i 2006 indgået en regeringsaftale på en samlet værdi af 500 mio. kr. under blandede kreditter omfat-tende tre kommercielle kontrakter.