Spring til indhold

Ambassaden

Danmark har været engageret i Mozambique siden før landets uafhængig-hed fra Portugal i 1975. Den danske Ambassades portefølje spænder over et bredt bistandssamarbejde, erhvervsfremme samt borgerservices til danskere og udlændinge. 

Kvinder ved vandpost

 

Danmarks bistandssamarbejde med Mozambique

Mozambique har været et Danida partnerland siden 1992. Gennem tæt samarbejde med den mozambikanske regering, offentlige aktører, civilsamfundsorganisationer og repræsentanter fra erhvervslivet har den danske ambassade søgt at fremme en bæredygtig social og økonomisk udvikling i Mozambique.

I dag er ambassadens bistandsarbejde centreret omkring en række prioriterede Da-nida-programmer. Nærmere bestemt:

  1. Vækst og beskæftigelse

Danmarks erhvervsfremme i Mozambique

Ambassadens arbejde med erhvervsfremme i Mozambique er organiseret omkring to enheder: Danida Business og handelsafdelingen.

Ambassadens Danidas Business Programmer har til formål er at bidrage til fattig-domsbekæmpelsen i Mozambique, ved at inddrage danske virksomheder i bistands-arbejdet. Danida Business tilbyder assistance og økonomisk støtte til etablering af langsigtede bæredygtige partnerskaber mellem danske og mozambikanske virksom-heder, som direkte bidrager til fattigdomsbekæmpelse i Mozambique. Gennem Dani-das Business Programmer kan din virksomhed få hjælp til udvælgelsen af den rette samarbejdspartner, der kan give adgang til nye markeder, produkter og produk-tionsmuligheder. Omvendt vil den lokale virksomhed styrke sin position gennem ad-gang til dansk knowhow og teknologi. Du kan læse mere om Danidas Business programmer her.

Ambassadens investeringsrådgivning arbejder for at fremme samhandlen mellem Danmark og Mozambique. Gennem møder, analyser, rapporter og personlig rådgiv-ning får danske virksomheder hjælp til at investere i Mozambique, komme ind på det mozambikanske marked eller forøge sin tilstedeværelse. Også mozambikanske virk-somheder kan få råd om eksportregler og hjælp til at finde danske forret-ningspartnere. Danske virksomheder betaler for ambassadens service; dog er den første kontakt altid gratis. Du kan læse mere om Ambassadens investerings-rådgivning her.

Borgerservices til danskere og udlændinge

I ambassadens borgerserviceafdeling udstedes der visa til mozambikanere eller an-dre udlændinge, der skal til Danmark, ligesom danske statsborgeres personlige dokumenter (fx pas og kørekort) kan fornyes. Dertil kommer, at danske turister i knibe kan søge hjælp i borgerserviceafdelingen. Det er ikke alt, borgerservice kan og må hjælpe med. Men kan eller må vi ikke selv hjælpe, kan vi oftest henvise til andre, der kan. Du kan læse mere om Ambassadens Borgerservice her.

Kontakt Ambassaden i Maputo

Den Danske Ambassade
Av. Julius Nyerere No. 1162
Tel: +258 2148 0000
Fax: +258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk

 

Uden for åbningstiden vil du automatisk blive stillet om til Udenrigsministeriets Borgerservice