Spring til indhold

Velkomsthilsen fra Ambassadøren

Den danske ambassadør i Mozambique, Johnny Flentø, byder velkommen til den Danske Ambassade.

Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for den danske ambassade i Maputo. Vi håber, denne hjemmeside vil være en hjælp til dig med at finde den information du har brug for om Mozambique, Ambassaden og dens aktiviteter i Mozambique.

Forholdet mellem Danmark og Mozambique går tilbage til før uafhængigheden. Den hviler på et mangeårigt samarbejde og menneskelige bånd, der har ført til stærke og forskelligartede forbindelser mellem vores to lande. Mozambique blev derfor valgt som et af de første partnerlande for dansk udviklingsbistand i 1992.

Gennem tæt samarbejde med den mozambikanske regering, offentlige aktører, civil-samfundsorganisationer og repræsentanter fra erhvervslivet har den danske ambas-sade søgt at fremme en bæredygtig social og økonomisk udvikling i Mozambique. I dag er ambassadens bistandsarbejde centreret omkring en række prioriterede Dani-da programmer. Nærmere bestemt: Budgetstøtte og regeringsførelse; Vækst og be-skæftigelse; Sundhed; og Miljø og klima. Danmark støtter også reform af retssys-temet. Udover sektorprogrammerne går Danmarks støtte også gennem Danida Busi-ness Partnerships og Danida Business Finance programmerne.

Flere danske virksomheder er repræsenteret i Mozambique og de danske NGO'er Ibis, MS (i samarbejde med Action Aid) og Ulandshjælp fra Folk til Folk arbejder i landet på permanent basis.Også Care-Danmark og Dansk Røde Kors yder støtte til udviklingsprogrammer i Mozambique. Flere danske fagforeninger (LO/Ulandssekre-tariatet og 3F) samt erhevrsorganisationer (DI) har også programmer i Mozambique. Ca. 200 danskere bor i Mozambique i øjeblikket.

Med denne hjemmeside sigter vi mod at fremme viden og forståelse for det danske samarbejde med og støtte til Mozambique samt at give oplysninger om den politiske og økonomiske udvikling i landet.

Ambassaden vil være glade for at give yderligere oplysninger og bistand, når der er behov - så, tøv ikke med at kontakte os.

Johnny Flentø
Ambassadør

 

Den danske ambassadør i Mozambique, Johnny Flentø