Spring til indhold

Ændring for fornyelse af dansk kørekort pr. 1. Januar 2017

08.03.2017  09:59

Fornyelse af danske kørekort for danskere uden folkeregisteradresse i Danmark kan, ifølge EU direktiv 2006/126/EF, ikke længere finde sted på en dansk repræsentation i udlandet. Reglen gør sig ikke gældende ved ansøgning om internationale kørekort.

Hvis man har fast adresse i udlandet, skal det danske kørekort ombyttes til lokalt kørekort; dette gælder fra 1. januar 2017.

Når man igen tager fast ophold i Danmark, skal det udenlandske kørekort byttes tilbage til dansk kørekort.

Kørekortindehavere uden fast bopæl i Danmark skal kontakte de ansvarlige myndigheder for kørekortudstedelse i sit bopælsland. På baggrund af en erklæring fra de danske politimyndigheder, der bekræfter, hvad den pågældende har ret til at føre af køretøj, udstedes der et lokalt kørekort.  

Erklæringen fås ved at sende en skriftlig ansøgning til:
Rigspolitiet
Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort
Polititorvet 14
1780 København V
Danmark
e-mail: pol-paskorekort@politi.dk

Hvis man har fast bopæl i Danmark, er det stadig muligt at få fornyet et dansk kørekort på en dansk repræsentation. 


Spørgsmål vedrørende de nye regler, bedes sendes til Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk.