Spring til indhold

Fremskaffelse af attester

Ambassaden kan ikke fremskaffe personlige attester til dig. Men vi kan vej-lede dig om, hvordan du gør.

Attester

Fødselsattest

Hvis du har brug for en kopi af din danske fødselsattest, skal du kontakte enten den kirke, som din fødsel blev registreret i eller det sidste sogn du var bosat i i Danmark. Du kan finde mere information på Kirkeministeriets hjemmeside

Hvis du ikke ved, hvor din fødsel er registreret, kan du kontakte Kirkeministeriet i Danmark:

Kirkeministeriet
Frederiksholms Kanal 21
Postboks 2123
1015 Copenhagen
Denmark

Tel. +45 3392 3390
Fax + 45 3392 3913
E-mail: km@km.dk 

Kopien af din fødselsattest vil blive fremsendt til en dansk myndighed til udlevering imod fremvisning af foto-ID (pas eller kørekort). Denne myndighed kan være den danske ambassade i Mozambique. Efterfølgende kan ambassaden være behjælpelig med at oversætte dokumentet til portugisisk samt verificere det.

Straffeattest

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til Rigspolitiet på følgende adresse:

Rigspolitiet
Rigspolitiet
Center for Almen Jura
Kriminalregistret
Polititorvet 14
1780 København V
Danmark

Telefon: +45 35 21 62 22
Fax: +45 31 21 02 20
E-mail: adm-kriminalregister@politi.dk eller khr-kr@politi.dk

Rigspolitiet har brug for kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, oplysning om hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til. Attesten er gratis.
 
En borger bosat i udlandet kan anmode om en privat straffeattest enten ved at udfylde Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug, som kan downloades fra politiets hjemmeside, eller ved at sende personligt brev, hvor ovennævnte oplysninger indgår. Hvis borgeren udfylder blanketten, er det i henvendelsen til Rigspolitiet vigtigt at oplyse, hvorvidt attesten ønskes på engelsk, da dette ikke fremgår af blanketten. Hvis anmodningen sendes pr. e-mail, skal ansøgningsblanketten/det underskrevne brev samt kopi af passiden med foto og underskrift indscannes og vedhæftes mailen (så originalunderskriften fremgår).
 
Politiets hjemmeside kan læses mere om indhentelse af dansk straffeattest. Rigspolitiets Kriminalregister gør opmærksom på, at hvis man bor i udlandet, stilles der ikke krav om personlig fremmøde, som det er angivet på hjemmesiden (hjemmesiden er skrevet til borgere med bopæl i Danmark).
 
Straffeattesten kan også bestilles digitalt via www.politi.dk, hvis ansøger har NEM-ID.
 
NB! Det er ikke muligt at få en straffeattest på baggrund af en telefonisk henvendelse.

 

Efterfølgende kan ambassaden være behjælpelig med at oversætte dokumentet til portugisisk samt verificere det.

Kontakt Ambassaden i Maputo

Av. Julius Nyerere no. 1162
P.O. Box  4588, Maputo
Tlf.: +258 2148 0000
Fax: +258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk

 

Nødtelefon uden for åbningstid:
+258 2148 0090

Kontakt Statens Arkiver og få adgang til dine personlige attester

Statens Arkiver