Spring til indhold

Pas

På ambassaden er det muligt at få udstedt et nyt eller midlertidigt pas samt få fornyet det gamle. Alle ansøgere (også børn og ældre uanset alder) skal møde personligt op på ambassaden.

 

Pas

Få dit nye biometri pas på Ambassaden

Fra 1. januar 2012 skal et nyt dansk pas indeholde digitalt foto, fingeraftryk og underskrift. Fotos og fingeraftryk sammen med underskrift vil fremover blive fore-taget på ambassadens nye biometriske udstyr.

Med det nye biometriske pas sikres du muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse, ligesom det sikrer dig bedst muligt mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for at være dig, og mod at dit pas forfalskes.

Nuværende pas er fortsat gyldige indtil deres udløb.

Fra 1. december 2017 vil det ikke længere være muligt at søge om udstedelse af pas på den danske ambassade i Maputo. For mere information omkring dette, se venligst fanen 'Borgerservices'.

Ansøgning om nyt pas til børn og voksne

Ambassaden kan være behjælpelig med at udstede nye pas eller forny gamle pas. Det er nødvendigt, at du møder personligt op på ambassaden.

Følgende skal medbringes:

Derudover skal du kunne fremvise bevis på din identitet, eksempelvis i form af gammelt pas, fødselsattest, cpr-nummer el.lign.

Søger du om pas for dit barn/børn skal både du, din partner og barnet møde personligt op, og begge forældre skal med deres underskrift give tilladelse til ansøgningen. Husk at medbringe fødselsattest og vielsesattest. Søges der om pas til babyer råder ambassaden til at tage pasbillede med, da det kan vise sig besværligt at få taget brugbart billede. Kravene til billedet kan ses via linket nedenfor.

Hvis du har mistet dit pas, skal du medbringe dokumentation for politianmeldelse samt en skriftlig redegørelse for de nærmere omstændigheder. Ambassaden kan om nødvendigt anmode om yderligere dokumentation.

Ekspeditionstiden er på op til 4 uger, da ansøgningen skal sendes til Danmark og det nye pas udstedes af Rigspolitichefen i København. Dit nye pas bliver sendt retur til ambassaden. Vi ringer til dig, når du kan hente dit nye pas. Du må beholde dit gamle pas, indtil du modtager det nye.

Provisorisk (midlertidigt) pas

Ambassaden kan i nødstilfælde udstede et midlertidigt (provisorisk) pas, som kun gives for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed (max 1 år).

Hvis et pas mistes under ophold i Mozambique, skal tabet straks meldes til politiet. Kvittering herfor skal forevises ved udstedelsen af det provisoriske pas. For børn under 18 år kræves forældrenes samtykke.

Følgende skal medbringes:

2 udfyldt og underskrevne pasansøgningsskemaer

  • 2 pasfoto i størrelsen 35x45 mm. (se link nedenfor)
  • Gebyr (MTN 11300,-)

Dette skal indleveres på ambassaden sammen med en politirapport. Ansøger skal desuden være i stand til at legitimere sig. Provisorisk pas kan udstedes med kort varsel.

 

Kontakt Ambassaden i Maputo

Av. Julius Nyerere no. 1162

P.O. Box  4588, Maputo

Tlf.: +258 2148 0000
Fax: +258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk

 

Nødtelefon uden for åbningstid:

+258 2148 0090