Spring til indhold

Fængsling

Det er mozambikansk og ikke dansk ret, som gælder i Mozambique. Hvis du bliver anholdt, kan ambassaden hjælpe med at henvise til advokat og sørge for kontakt til pårørende hjemme i Danmark, men Ambassaden kan ikke få dig ud af fængslet, hvis du overtræder Mozambiques love.

 
Håndjern
Ved fængsling i Mozambique er det mozambikansk ret der gælder

Hjælp til fængslede

Hvis du som dansker bliver anklaget og fængslet i Mozambique for overtrædelse af landes lovgivning, har du krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade, hvis du selv ønsker det.

Ambassaden vil hurtigst muligt kunne hjælpe med at etablere kontakt til en advokat, pårørende i Danmark eller andre. Hvis du ønsker det, vil ambassaden aflægge besøg i fængslet samt følge retssagens forløb.

Ingen hjælp med udgifterne

Udenrigsministeriet kan ikke afholde udgifter i forbindelse med privatpersoners retssager i udlandet. Udgifter til advokatbistand, ekstraforplejning m.v. skal derfor afholdes af dig selv. Gældende praksis er, at kun efter garantistillelse fra f.eks. dit pengeinstitut i Danmark, eller efter forudgående indbetaling af beløbet fra f.eks. familie eller venner, kan sådanne udgifter afholdes.

Ambassaden kan ikke påvirke udenlandske retsprincipper

Det er officiel dansk politik at opfordre andre lande til at opbygge et retsstatssystem med klar adskillelse mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt, hvor domstole og anklagemyndighed kan fungere uafhængigt af politiske beslutninger og pression. Derfor er det ikke muligt for Udenrigsministeriet at gå ind med politiske midler og opfordre udenlandske myndigheder til at bryde grundlæggende retsprincipper til fordel for fængslede danskere.

Av. Julius Nyerere no. 1162
P.O. Box  4588, Maputo
Tlf.: +258 2148 0000
Fax: +258 2148 0010
E-mail: mpmamb@um.dk

 

Uden for ambassadens åbningstid vil du automatisk blive stillet om til Udenrigsministeriets Borgerservice