Spring til indhold

Rejseforsikring

Du skal altid sørge for at være forsikret, når du rejser i udlandet, så du er sikker på at få dækket udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, dødsfald og evt. hjemtransport til Danmark.

http://www.colourbox.dk/faq/companytransfer 

Husk en dækkende rejseforsikring

  • Rejsens art (ferie/studier/forretning);
  • Rejsemål;
  • Rejseaktiviteter (vær sikker på dækning i forbindelse med alle planlagte aktiviteter, herunder risikable sportsgrene);
  • Konstaterede sygdomme.

Har du glemt eller fravalgt rejseforsikringen, står du selv med det økonomiske ansvar, hvis det går galt i udlandet. 

Det gule sygesikringsbevis

Den offentlige rejsesygesikring (det gule sygesikringsbevis) gælder kun i Europa og tilstødende lande, kun i én måned og kun ved rene ferierejser. Så hvis du skal rejse til Mozambique, skal du sikre dig en ekstra rejsesygeforsikring, som dækker dig uden for EU.

Sportsulykker og kroniske lidelser

Vær opmærksom på, at en almindelig rejsesygeforsikring ikke nødvendigvis dækker ved visse sportsulykker (f.eks. dykning, riverrafting, bjergbestigning m.v.) og for behandling af kroniske lidelser, som var til stede før afrejsen.

Eftersøgning, rednings- og bjergningsaktioner

I mange lande er eftersøgning samt rednings- eller bjærgningsaktioner ikke gratis. Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater kan ikke lægge penge ud i sådanne tilfælde uden sikkerhedsstillelse fra dig selv, din bank eller familie.

Inden du bestiller en rejse, hvori der indgår risikable aktiviteter som f.eks. dykning, riverrafting, bjergbestigning m.v. bør du enten sikre dig, at rejsearrangøren eller den lokale arrangør af den pågældende aktivitet kan stille garanti for eller betale for en eventuel eftersøgnings-, rednings- eller bjærgningsaktion eller selv tegne en for-sikring, der dækker disse situationer.

Særlig dækning

Vær opmærksom på, at det nu i Danmark er muligt at tegne en rejseforsikring, der dækker eftersøgning, redning og terrorberedskab.

Kontakt Udenrigsministeriets Borgerservice

Udenrigsministeriets
Borgerservice

Tel.: +45 3392 1112
Fax: +45 3392 0101
E-mail: bbb@um.dk