Spring til indhold

Vigtig information for indrejse i Sydafrika

Fra den 1. juni 2015 vil de nye regler vedrørende rejse med mindreårige børn blive implementeret ved alle sydafrikanske grænseovergange.

Vigtig information for indrejse i Sydafrika:

Dette betyder at alle børn under 18 år skal være i besiddelse af en fødselsattest (unabridged birth certificate), hvoraf begge forældres navne fremgår, samt et certificeret samtykke (Affidavit). Vær opmærksom på at det er påkrævet at fødselsattesten er oversat til engelsk af en statsautoriseret translatør.

ALLE dokumenter bør være enten originaler eller »behørigt bekræftede kopier«: en autentisk kopi af et originaldokument, hvis overensstemmelse med originalen er bekræftet ved påtegning af notarius publicus eller person i tilsvarende erhverv.  Tro- og loveerklæringen (Affidavit) skal være dateret indenfor 4 måneder efter første ankomst / afrejsedato.

*Undtagelser: Ingen dokumentation vil være påkrævet af personer i direkte international transit (dvs. som ikke forlader lufthavnen).

Mindreårige ledsaget af begge forældre:

 • Gyldigt pas 
 • Gyldigt visa, såfremt visa er påkrævet 
 • Fødselsattest (Unabridged Birth Certificate) eller tilsvarende dokument

Mindreårige ledsaget af den ene forældre:

Gyldigt pas

Gyldigt visa, såfremt visa er påkrævet

Fødselsattest (Unabridged Birth Certificate) eller tilsvarende dokument

Certificeret samtykke (Affidavit) fra den forælder, der ikke rejser med barnet ELLER retskendelse ELLER skrivelse om særlige omstændigheder ELLER den ene forælders dødsattest.

Mindreårige ledsaget af adoptivforældre

 • Gyldigt pas
 • Gyldigt visa, såfremt visa er påkrævet
 • Fødselsattest (Unabridged Birth Certificate) eller tilsvarende dokument ELLER dokumentation for verserende udstedelse af Fødselsattest; en retskendelse der bekræfter adoptionen

Uledsagede mindreårige

 • Gyldigt pas
 • Gyldigt visa, såfremt visa er påkrævet 
 • Fødselsattest (Unabridged Birth Certificate) eller tilsvarende dokument
 • Certificeret samtykke (Affidavit) fra begge forældre samt en kopi af den rejsendes ID
 • Kontaktoplysninger til forælderen eller juridisk værge (dette kan fremgå som en del af Certificeret samtykke (Affidavit)

Formularen for forældrenes certificerede samtykke (Affidavit) fra Sydafrikas Home Affairs kan findes her: Parental Consent Affidavit

Den 26. maj 2014 implementerede de Sydafrikanske myndigheder strammere immigrationsregler for ind- og udrejser på tværs af alle sydafrikanske grænser. Blandt andet betyder dette at det i de fleste tilfælde ikke længere er muligt at forlænge et turistvisum. Det er derfor absolut nødvendigt at rejsende er opmærksomme på at de har det korrekte antal dage i deres indrejsevisum. Turistvisum gives kun for en maximum periode på 90 dage.

Ifald du ikke overholder både antal dage og udrejsedato for dit visum gives der ikke længere dagsbøder i forbindelse med udrejse. Derimod udstedes der indrejseforbud for en periode mellem 1-5 år alt efter, hvor lang en periode du har overskredet gyldighed for visum.

Se venligst nedenstående link for mere information.

http://www.dha.gov.za/index.php/immigration-services/overstay-appeals