[Skip to Content]

Danmarks Ambassade i Mozambique

Avenida Julius Nyerere No. 1162P.O. Box 4588Maputo, Mozambique
Tel: +258 2148 0000Fax: +258 2148 0010

 

Uden for åbningstider:
Vil du automatisk blive stillet om til Udenrigsministeriets Borgerservice

Danske organisationer

3F

Under denne menu finder du beskrivel-se af danske fag-foreninger, NGO'er og privatsektor or-ganisationers arbejde i Mozambique.

Danmarks tilstedeværelse i Mozambique strækker sig tilbage til før landets uaf-hængighed fra Portugal og tæller en række danske organisationer med forskellige pro-jekter i Mozambique.

Læs mere om organisationerne her.

Danida Business

Danida Business

Danidas Business programmer har til formål at bidrage til fattigdomsbekæmpelse i Danidas program-samarbejdslande, herunder Mozambique, ved at inddrage danske virksomheder i bistandsarbejdet.

Programmerne tilbyder assistance og øko-nomisk støtte til etablering af langsigtede bæredygtige partnerskaber mellem danske og mozambikanske virksomheder, som di-rekte bidrager til fattigdomsbekæmpelse i Mozambique.

Læs mere om Danida Business her.

Denmark-Mozambique Partnership policy 2012-2015

Om os

Den danske ambassade

På denne side kan du finde information om ambassasadens arbejde, om de ansatte, og om muligheden for at blive praktikant på ambassaden.

Du kan også finde oplysning om vores lukke dage.